Инж. Десислава Паунова: За нас е важно да чуем гражданите за регионалното значение на третокласните пътища

Реклама

Ще бъдат разгледани сигнали и предложения за ремонт на републикански пътища, подадени единствено чрез форма-образец

Постоянно действаща комисия в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще приоритизира пътните участъците, които гражданите ще предложат за ремонт. Знаем параметрите на трасетата – състояние, интензивност на движение, аварийност, но за нас е важна информацията за регионалното им значение, особено на третокласните пътища, заяви пред БНР инж. Десислава Паунова, член на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“.

До 15 октомври гражданите могат да предлагат пътища за включване в  инвестиционната програма на Агенция „Пътна инфраструктура“ за 2023 г. за текущ и основен ремонт. Необходимо е да се зане, че трябва да се подават само участъци от републиканската пътна мрежа  – автомагистрали и пътища първи, втори и трети клас, тъй като АПИ отговоря единствено за тях, уточни инж. Паунова.

На интернет страницата на Агенцията е публикувана форма, чрез която гражданите могат да изпращат на имейл адрес: signali@api.bg, предложения за пътни участъци, които те считат, че са важни за тях и е необходимо да бъдат ремонтирани. Ще бъдат разгледани само заявленията, подадени чрез формата,  поместена на сайта на АПИ в рубриката „Предложения и сигнали“, подчерта инж. Паунова.   

Реклама

Работим за осигуряване на бюджет, така че да може да пристъпим към реални дейности, посочи инж. Паунова. Средствата, необходими за ремонт на пътищата, ще бъдат инвестирани в рамките на следващите години, а не само през идващата 2023 г. поясни инж. Паунова. 

На въпрос за състоянието на третокласния път III-301 Козар Белене – Левски в област Плевен, инж. Паунова съобщи, че е стартирана обществена поръчка за изготвяне на технически проект за основен ремонт на над 11 км от третокласния път, в участъка Козар Белене – Асеневци. Същевременно докато се изработва техническият  проект  АПИ ще търси и възможности за осигуряване на необходимия финансов ресурс за изпълнението на строителните работи в отсечката.            

Инж. Паунова подчерта, че поддържането на републиканските пътища за предстоящия зимен сезон е осигурено и предстои договорите с избраните фирми да бъдат подписани. Осигурен е и финансовият ресурс за зимното поддържане на пътищата, добави тя.

Реклама