Изворна чешма „Синия пишур“ в Тетевен бе реновирана след участие в конкурса „30 години DEVIN – Доверие във всяка капка“

Реклама

През изминалата седмица приключи обновяването на изворна чешма „Синия пишур“ в кв. Козница. Това стана възможно след изготвяне на проект от Община Тетевен и участие в конкурса „30 години DEVIN – Доверие във всяка капка“. Инициативата отбеляза голям интерес, а в нея се включиха 54 общини, които предложиха 84 проекта. Петчленно жури класира 30 предложения за реновиране на естествени източници на минерална и изворна вода, сред които бе и това на Община Тетевен.

Извор „Синия пишур“ е сред най-емблематичните чешми в Тетевен, свързана с фолклора и традициите на местната общност. Водата е с много добри питейни качества и до днес е предпочитана от местните хора, туристи и гости на града. Тя се намира в непосредствена близост до кв. Козница, в сервитута на общински път LOV 3114 / ІІІ – 358 / Тетевен – м. Козница – паметник Сава Младенов/, чрез който се осъществява достъп до най-известната и посещавана туристическа дестинация на територията на общината – водопад „Скока“ и еко-пътека „Под пръските на водопада“.

Бяха извършени следните дейности във връзка с реновирането на чешмата: Почистване на стара каменна облицовка и на коритото от утайки, монтиране на нов чучур и дървено кошче. Тъй като чешмата се намира в близост до речното корито на р. Козница, беше изградена нова подпорна стена от каменна зидария, направена бетонова площадка пред самата чешма с отводняване към реката. Бяха ремонтирани съществуващите и монтирани нови пейки от двете страни на чешмата.

Реклама

В благоустрояването на чешмата и почистване на прилежащия терен и подход към чешмата с доброволен труд, се включиха и служителите на общинска администрация от отдел „Хуманитарни дейности, спорт и туризъм“ и Туристически информационен център.

Чешмата е изградена през 1928 г. от Ахмед Османов, родом от град Анталия, Мала Азия, Павел Куманов Пеев и майстор Христо Гачов от град Тетевен. Тя и до днес е запазила оригиналния си вид. Чешмата е с постоянен дебит и се захранва от извор, бликащ от корените на стар бук.

Конкурсът „30 години DEVIN – Доверие във всяка капка“ бе обявен на 22 март – Световния ден на водата, и се осъществи съвместно с Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Всяка община, на територията на която има чешма с минерална или изворна вода, имаше възможност да кандидатства с проект за реновирането ѝ. Инициативата е част от дългосрочната кампания на „Девин“ ЕАД „Извор на промяна 2025“, чиято цел е положителното влияние върху заобикалящата среда.

Реклама