Проведе се заседание на Общинския консултативен съвет по въпросите на младежта при Община Тетевен

Реклама

На 17 октомври в зала 217 на Общинска администрация се проведе заседание на Общинския консултативен съвет по въпросите на младежта при Община Тетевен. То беше открито от кметът на Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, която е и председател на Консултативния съвет.

Дневният ред на заседанието включваше три точки – Попълване състава на съвета, Обсъждане на предложения за изготвяне на годишен План за младежта за 2023 година и текущи въпроси.

В хода на срещата чрез гласуване бяха приети четирима нови членове. Бяха обсъдени и бъдещи дейности и начинания, които могат да бъдат включени в План за младежта за 2023 година, като до края на ноември ще се очакват още предложения от страна на членовете на съвета.

Реклама

На заседанието бе обсъдена и част от предстоящата програма за празника на Тетевен – 1 ноември.

Реклама