Община Тетевен бе отличена с две награди по време на Годишната среща на местните власти

Реклама

Община Тетевен бе удостоена с наградата – Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво. Призът се присъжда за прилагане на европейски принципи за добро демократично управление и постигнато високо качество на управление в Общината. Второто отличие на администрацията е – Почетна грамота за развитие на партньорството в местното самоуправление и споделяне на добри практики.

Награждаването бе част от Годишната среща на местните власти, организирано от Национално сдружение на общините в Република България /НСОРБ/, в курорта Албена. Наградите получи лично кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, по време на официална церемония.

Д-р Бояджиева благодари за получените отличия и подчерта, че те са плод на усилията и отличната работа на цялата администрация. Тя отбеляза, че тези награди задължават и поставят нови граници и изисквания към дейността на местната власт, които трябва да бъдат поддържани, за да се отговори на високите очаквания на жителите.

Реклама

С моят екип водим активни политики за развитието и просперитета на нашата община, а работа ни винаги се е водила от принципите за прозрачност, законност и демократичност, подчерта д-р Бояджиева.

Вече 12 години НСОРБ, в партньорство с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, насърчават българските общини да се стремят да покриват високи критерии за качество на административното обслужване и доброто управление в своите общности.

Реклама