НПГГСД „Сава Младенов“ бе отличено на Националния форум „Училища с иновации за бъдещето“

Реклама

На 21 октомври се проведе Национален форум „Училища с иновации за бъдещето“, организиран от Министерството на образованието и науката. Събитието бе открито от министъра на образованието и науката – проф. д-р Сашо Пенов. На фокус бяха учителите, които вдъхновяват стремежа към модерно образование в иновативните училища, както и пътищата за изграждане на култура за иновации в българското училище.

Национална професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“, град Тетевен е отличеното училище от Ловешка област. В училището се прилагат различни иновации, свързани с проектно-базираното обучение и интегриране на учебно съдържание.

Почетен плакет и грамота получи Десислава Куманова – учител по английски език и информационни технологии. Наградата е връчена за принос в развитието на съвременното образование в Република България.

Реклама

Реклама