Община Тетевен отбеляза Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

Реклама

В община Тетевен бе отбелязан Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ съвместно с РУП – Тетевен и училищата на територията на общината отдадоха почит към пострадалите при пътни инциденти. В града и населените места от общината бяха поднесоха цветя на ключови пешеходни пътеки, като бяха раздадени и информационни брошури на шофьори и пешеходци.

В град Тетевен се проведе и шествие. То тръгна от сградата на Дирекция „Социално подпомагане“, премина по ул. „Иван Вазов“ в центъра на града и продължи към моста, водещ към стадиона. Оттам шествието се отправи към Общинския пазар и приключи на площад „Сава Младенов”. По време на инициативата бяха поднесени цветя на няколко пешеходни пътеки.

С резолюция на Общото събрание на Организацията на обединените нации от 2005г. всяка трета неделя на месец ноември е определена като Световен ден на възпоменание за жертвите от пътнотранспортните произшествия. Тази година денят бе 20 ноември и се отбеляза в цялата страна с редица инициативи.

Реклама

Реклама