Пуснато е движението в тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“

Реклама

Тежкотоварният трафик преминава по автомагистралата

Пуснато е движението без ограничения в двете тръби на тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“. През юли преминаването през тръбата за София бе ограничено за довършване на трите напречни връзки между двете тръби на съоръжението, за да отговаря на всички европейски изисквания за пътна безопасност.

Възстановено е и движението по виадуктите в платното за София при км 35+760 и в платното за Варна при км 33+910 и км 34+220. За извършване на ремонтните дейности преминаването на тежкотоварните камиони над 12 тона бе пренасочено в път I-1 София – Ботевград. С пускането на трафика по съоръженията на АМ „Хемус“ се възстановява двупосочното движение на МПС над 12 тона по автомагистралата и се улеснява пътуването на всички шофьори дни преди празниците за Коледа.

По напречните галерии между двете тръби на тунел „Витиня“ в тръбата за София беше работено през 2020 г. и през юли тази година се подновиха довършителните работи в тръбата за Варна. Две от галериите са пешеходни, а една е шосейна. В случай на авария в една от тръбите те ще се ползват за евакуация на хора и автомобили, както и за достъп на линейки, пожарни и други специализирани автомобили. С изпълнението на тези дейности тунел „Витиня“ отговаря на Директива 2004/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно минималните изисквания за безопасност за тунелите на Трансевропейската пътна мрежа. В съответствие с европейската директива в съоръжение с дължина над 1 км трябва да има три напречни галерии, които да свързват двете тръби. В съоръжението са монтирани противопожарни врати, електроинсталации, вентилационни боксове, осветление и др.

Реклама

„Витиня“ е най-дългият автомобилен тунел в България – 1195 метра. Строителството му започва през 1974 г. В експлоатация е от 1984 г.          Виадуктите при 33-ти, 34-ти и 35-ти км са построени през 80-те години на миналия век и досега не бяха ремонтирани. Техническото състояние на съоръженията при 33-ти и 34-ти км в посока Варна изискваше спешно възстановяване на експлоатационното им състояние, за да се осигури безопасното преминаване. На двете съоръжения е извършено усилване на пътната плоча, ремонт на главни стоманобетонови греди, подмяна на лагери и дилатационни фуги. Изградени са нови тротоарни блокове, положена е нова хидроизолация и асфалтобетонова настилка, колекторна система и др. На виадукта при 34-ти км е възстановена носимоспособността на ригел при един от стълбовете на съоръжението. На съоръжението при 35-ти км в платното за София е работено по антикорозионната защита на стоманената конструкция, изградена е колекторна система и др.

Реклама