Проведе се редовното заседание на Консултативния съвет по местно икономическо развитие

Реклама

Общинското ръководство е в добро партньорство с представителите на местния бизнес, бяха думите на кмета на Тетевен д-р Мадлена Бояджиева, при откриването на редовното заседание на Консултативния съвет по местно икономическо развитие.

Срещата започна с кратко представяне от д-р Бояджиева на Годишния отчет за изпълнение на програмата за управление на община Тетевен за 2018 г. Бяха обсъдени въпроси, касаещи текущите ремонти, както и очакващите се нови инвестиции, предвидени в инвестиционната програма за 2019 г., като бяха уточнени подробностите около по-мащабните проекти.

Сред присъстващите бяха още: зам.-кметовете Тони Стоев и Свилен Русинов, Валентина Николаева – директор на Дирекция ,,Специализирана администрация“, представители на местния бизнес от различни икономически сфери, представители на институции, работещи по въпросите на заетостта и др.

Реклама

На заседанието Валентина Николаева обясни за предстоящия бизнес – форум през юли месец и неговата организация. В него участие ще вземат предприемачи от община Тетевен и община Радовиш, Република Северна Македония, които ще могат да обменят идеи и практики в сферата на бизнеса и предприемачеството. Бизнес – форумът ще се осъществи в рамките на проект „Заедно създаваме по-добро бъдеще“, финансиран по Програма „Европа на гражданите“, мярка „Побратимени градове“. Ще бъдат изпратени покани до представители на местния бизнес и на фирмите, предоставящи туристически услуги.

По време на заседанието се изказаха мнения, че усилията на местното ръководство за подобряване на инфраструктурата дават добър резултат.

Реклама