Кметове от област Ловеч се срещнаха с ръководството на “Електрохолд България”

Реклама

Кметове и представители на общини от Ловешка област поставиха пред регионалните мениджъри на „Електрохолд България“ ЕООД проблемите с електрозахранването в региона. Срещата бе инициирана от областния управител на Ловеч инж. Светослав Славчев, предаде БТА.

Кметът на Община Троян Донка Михайлова каза пред медиите след срещата, че проблемите се поставят за пореден път. „Първият и най-важен е безконтролните и без видима причина прекъсвания на електрическия ток, макар и за кратко. Вторият проблем е свързан с поддържането на сервитутите около инфраструктурните съоръжения, особено в планинската част на нашата община“, посочи кметът. 

Другите два поставени от нея проблеми са комуникацията между дружеството и гражданите при спирането на тока и нереализираните инвестиции, за които е поет ангажимент от “Електрохолд България”.  

Реклама

Кметът на Община Априлци Тихомир Кукенски добави, че в града има лъчево захранване и при проблем с някоя точка от лъча, токът спира навсякъде.

Представителите на електроразпределителното дружество отказаха да коментират с мотива, че не са оторизирани да дават изявления пред медиите.

Областният управител Светослав Славчев уточни, че жалбите за проблеми със захранването са десетки и сподели какво са отговорили от дружеството. „Отговориха, че дружеството полага грижи за подмяна, за обслужване на линиите, за подобряване на качеството, но отчитат като проблем и това, че е нараснало потреблението в някои жилищни райони, а в същото време електропреносната мрежа е остаряла и не е изчислена за по-високи мощности. Тепърва предстои подновяване, преизчисление на мощностите и подобряване на качеството. Те препоръчаха, където има проблеми гражданите да подават жалби“, посочи Славчев.

На срещата е уточнено още при проблеми със захранването кметовете да уведомяват регионалните мениджъри на дружеството за по-бързото им отстраняване.

Реклама