За късмета да случиш на преподавател

Реклама

Автор: Анелия Славейкова

Когато си роден в семейството на лесовъди от Тетевен, обучението и професионалната ти реализация е в много голяма степен е предопределена. Точно тази неизбежност е споходила Александра Иванова – една от стипендиантките на Националния ловно – рибарски съюз „Съюз на ловците и риболовците в България”, която се обучава в Лесотехнически университет в София.

Нейният дядо – Иван Христов и баща й Христо Христов са били лесовъди, които са възпитали у Александра и брат й Иван любовта към гората. От майка си Илияна Христова, която е педагог по образование и призвание, наследяват влечението да научават новостите от книгите и научно да си ги обясняват. Затова и двете деца в семейството, точно като бащата Христо и дядото Иван, завършват  националната професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване в Тетевен.

Реклама

Алекс е първата във фамилията, която надгражда в областта на горското стопанство. За разлика от своя брат, който избира правото, като обучение и реализация, тя завършва бакалавърската степен в образованието си по специалността „Горско стопанство” в Лесотехнически университет. 

За това, че е стипендиант на НЛРС-СЛРБ научава от публикация във Фейсбук на Студентския съвет в ЛТУ. Признателна е и казва: „Стипендията ми дава стимул да продължа да се занимавам с това, което правя в момента и ми доставя голямо удоволствие.”

По време на това си обучение в трети курс на учебна практика по ловно стопанство в учебното опитно горско стопанство на ЛТУ в Юндола доц. Стоян Стоянов така увлекателно разказвал за ловното стопанство, че Алекс решава да продължи да се обучава и след като се дипломира като бакалавър.

„Доц. Стоянов беше този, който ме увери, че заедно ще се справим. Той е единственият човек в университета, който ми подаде ръка.”, благодарна е за подкрепата Алекс.

Сега тя се обучава във втори курс на магистърската програма „Ловно и рибно стопанство”  на ЛТУ и пише дипломна работа  на тема: „Плътност и структура на популацията на благороден елен на територията на ДЛС „Воден-Ири Хисар”, а доц. Стоянов е неин научен ръководител. Това лято е извършила своята теренна работа, като заедно с доц. Стоян Стоянов, гл. ас. Градимир Груйчев и част от екипа на ТП ДЛС Воден – Ири Хисар са поставили фотокапани в стопанството. Така е станало възможно събирането на информация за научното изследване, което подготвя в момента. Дипломната работа е на етапа на обработка на данните със специализиран софтуер, а защитата е планирана за месец март 2023г.

Остава й още да стане ловец. Вече е подала документи и щом се дипломира ще започне усилена подготовка за успешно полагане на държавните практически изпити за придобиване правото на лов. От декември 2022г. работи в регионалната дирекция по горите в Ловеч като старши горски инспектор. Освен, че й е напрегнато от новата работа и новото обкръжение, в което се реализира професионално, е и малко разочарована, че не ходи на терен в гората.

Александра Иванова и научният й ръководител доц. Стоян Стоянов поставят фотокапани в ДЛС „Воден – Ири Хисар”, като част от теренната работа за придобиване на магистърска степен от обучението по „Ловно и рибно стопанство”

По време на залесяване за Седмицата на гората със своя баща Христо Христов

Когато не е в гората Алекс изглажда и така зешеметяващо

На първия си групов лов на дива свиня, на който младата надежда в ловното и рибното стопанство е все още само гонач.

Реклама