2892-ма в област Ловеч са сменили личния си лекар за 2022 г.

Реклама

Личния си лекар са сменили през 2022 г. 2892-ма души в област Ловеч, съобщават от Районната здравноосигурителна каса (РЗОК). От тях 2493-ма са се регистрирали в РЗОК, 399 са се преместили в друга здравна каса, а 200 са дошли в Ловеч с направен избор за смяна на джипи. Общият брой на осъществилите избор по пациентска листа, тоест с личен лекар в област Ловеч, за 2022 г. е 123 159, от които 100 611 са здравноосигурени, а 22 548 неосигурени.

През изминалата година от РЗОК са извършили 617 пълни, тематични и по жалби и сигнали проверки. 121 са те на лекари за специализирана извънболнична медицинска помощ, 198 на лекари за първична извънболнична помощ и 136 на стоматолози. Направени са 25  проверки на медицински центрове, 14 на лаборатории, 70 на болници и 53 на аптеки. За констатирани нарушения са наложени санкции в размер на 76 380 лв. Установени са и неправомерно получени суми, които подлежат на възстановяване, в размер на 118 хил. лв.

Реклама