Кметът на Община Тетевен проведе среща с директора на НПГГСД „Сава Младенов“ и партньори на училището по международен проект

Реклама

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева се срещна с директора на НПГГСД „Сава Младенов“ – гр. Тетевен – Инж. Златина Каталиева и партньори на училището по проект по Еразам + – „Добри практики в използването на дигитални образователни ресурси в професионалното образование в областта на горското стопанство и околната среда“.

В работата по проекта НПГГСД „Сава Младенов“ си партнира с Фондация „Avantia“ от Испания, Дружество „Bodi svetloba“ от Словения и Професионална и техническа гимназия Gürpınar – Истанбул, Турция.

Д-р Бояджиева приветства присъстващите и отбеляза, че това е един изключително полезен и вълнуващ проект, насочен към развитието на учениците и техния потенциал.

Реклама

Много се радвам, че именно училище от гр. Тетевен е привлякло Вашият интерес, като се надявам да продължите успешно това сътрудничество и занапред, каза още д-р Бояджиева.

Гостите отбелязаха, че са избрали НПГГСД „Сава Младенов“ като партньор на база на предишни впечатление, както и от факта, че училището е надеждно и перспективно.

Те представиха накратко проекта, като отбелязаха, че в самото началото той е бил онлайн, а след време се е разширил. В рамките на проекта вече са се провели и няколко работни срещи, в които всеки от участниците е представил своите добри практики.

Целта на проекта е да се съберат повече ресурси и иновации, които да имат отношение към природата и да бъдат използвани от възможно повече училища.

Гостите благодариха за приемствеността и подчертаха, че е изключително важно информацията за проекта да се разпространява и достига до повече хора и училища, които да се запознаят с това какво се извърша и какви са неговите ползи.

По време на срещата бе представено и партньорството между Община Тетевен и НПГГСД „Сава Младенов“ в реализирането на дуално обучение, което да осигури на учениците практически знания и умения по изучаваните специалности и да се адаптират по-лесно към работната среда след завършване на училище.

Проектът има за цел да отговори на необходимостта от прилагане на иновативни методически стратегии в професионалното образование. В срок от две години партньорите идентифицират добри практики за използване на нови технологии в секторите на горското стопанство, околната среда и в професионалното образование. Продукт на проекта е банка от образователни ресурси, които да се използват в професионалното образование. Създал се е стабилен консорциум, който обобщава добрите практики в четирите държави и има за цел да ги разпространи и мултиплицира.

Като част от проекта ще се проведат 4 работни срещи, а всяка организация представя събраната информация. Първата работна среща между партньорите се е провела в Любляна, Словения през март 2022г. Втората среща се е провела през юли 2022г. в Истанбул, Турция, а НПГГСД „Сава Младенов“ е домакин на сегашната трета по ред среща. Заключителната среща ще се проведе в Испания.

Реклама