Община Тетевен с инициатива за събиране на стари и ненужни дрехи, чанти и обувки

Реклама

В рамките на нова инициатива на Община Тетевен на две места в град Тетевен са поставени контейнери за събиране на текстилни отпадъци.

Контейнерите, обозначени с надпис „ДРЕХИ И ОБУВКИ“, са поставени и поддържани от TexCycle – бранд, обединяващ събирането и последващата грижа за цялостното оползотворяване на текстилните продукти. Компанията Евротекс ЕООД, стояща зад бранда, има 20 годишен опит в сортирането и обработката на употребявани дрехи. Покрива високи стандарти за ниво на ефективност от екологична гледна точка, спазвайки йерархията в обработката на непотребен текстил. Важно изискване е всички ненужни текстилни предмети да са чисти и опаковани в затворена торба или плик.

Съдовете ще бъдат обслужвани ежеседмично, а при необходимост е предвидена възможност това да се случва и по-често.

Реклама

Локациите на съдове за събиране на текстилни отпадъци са:

– Площад „Сава Младенов“ срещу исторически музей – Тетевен.

– На ул. „Бели Вит“, до спирката на обръщалото за кв. „Пеновото“.

С поставянето на специализираните контейнери Община Тетевен цели да осигури по-лесен и удобен начин гражданите да предадат своите ненужни дрехи, чанти и обувки, както и да се даде възможност този вид материи да бъдат рециклирани и използвани отново. Общината призовава всеки, направил почистване на гардероба си, да използва контейнерите за разделно събиране на текстилни отпадъци разположени в Тетевен

Изхвърлянето на всякакви други видове отпадъци в контейнерите е недопустимо!

Какво можете да поставяте в контейнерите?

В контейнерите, обозначени с надпис „ДРЕХИ И ОБУВКИ“, могат да се поставят дрехи, обувки, чанти, колани и домашен текстил. Върху тях са написани инструкции за използването им и номер за връзка при необходимост от допълнителна информация. Добре е дрехите да са чисти и да бъдат поставени в торба, за да бъдат запазени при транспортирането им.

Какво се случва със събраните дрехи?

Повторната употреба е най-екологичното продължаване на живота на текстила, според стратегията на ЕС за постигане на кръгова икономика, тъй като за него се изисква най-малко допълнителен ресурс и енергия. Събраните дрехи се сортират и дезинфекцират и според своето състояние намират последваща реализация. По-голямата част от годните за употреба дрехи, събрани в България, отиват в страни с по-нисък стандарт на живот. Основната цел е всяка дреха да намери собственик, който има нужда точно от нея и би я носил, удължавайки жизнения ѝ цикъл.

TexCycle партнира с общинските центрове за подпомагане на хора в нужда, както и с различни организации, предлагащи подкрепа на хора в нужда, като предоставя при поискване конкрени артикули. Този вид партньорство е удобно за организациите, занимаващи се с със социално подпомагане, тъй като им спестява място и нужда от организация за сортиране и разпределение на дрехите. Те са облекчени и заради помощта при управлението на дарените им, но негодни или неподходящи вече дрехи.

Има известно количество текстилни продукти, които са негодни за употреба под формата на дрехи, но могат да бъдат оползотворени като парцали. Подготовката им изисква сортиране по цвят и материя и рязане в определени размери. Това са памучни тъкани, които са незаменим консуматив в различните индустриални предприятия, цеховете за металообработка, корабостроене, печатници, сервизи, автомивки и др.

Текстилните материи, които не са подходящи за директна повторна употреба, се балират и предават на други компании за правилно рециклиране и оползотворяване. Партньорите, с които работим за последващата преработка на отпадъците се подбират с оглед на екологичните методи, които използват. Отпадъците се предават само на лицензирани компании. TexCycle вече разработва и оборудва свое съоръжение за механично текстилно рециклиране, което ще стартира дейност в средата на тази година. Това ще увеличи многократно ефективността от екологична гледна точка и ще спомогне за по-качественото оползотворяване на събраните текстилни продукти.

В зависимост от еднородността и качествата на текстилните отпадъци рециклираните влакна могат да се използват за нови нишки за производството на дрехи или за продукти от нетъкан текстил като изолации.

Тъй като неизползваемите дрехи включват голямо ранообразие от материи (значителна част от които са смесени) и цветове, засега не е възможно да се намери подходящ начин за рециклирането на всеки вид поотделно. Това налага предаването им за друго оползотворване – използването им като алтернативно гориво в специализирани и сертифицирани инсталации на енергоемки производства (като циментовите заводи).

Тъй като в първите стъпки от преработката на ненужен текстил TexCycle е постигнала високи нива, главният стремеж сега е да сведе до минимум тази част от текстила, която се предава за енергийно оползотворяване и да разшири колкото е възможно методите за рециклиране, които се използват. За целта компанията участва активно в различни международни организации и конференции, развиващи проучванията в това направление.

А крайната цел е заедно с общините и другите партньорски компании да направим така, че никаква част от дрехите, от които вече нямате нужда, да не отива на сметищата, където да замърсява природата.

Благодарим ви, че оставяте вашите дрехи разделно, като с това им давате шанс за втори живот.

Повече информация можете да откриете на сайта: www.texcycle.bg или на фейсбук страницата на TexCycle: https://www.facebook.com/TexCycle

Реклама