Общините съгласуваха необходимите им социални услуги на областно ниво

Реклама

На работна среща общините съгласуваха потребностите си от социални и интегрирани здравно-социални услуги на областно ниво в следващите години. Преди това те бяха направили анализ на потребностите на ниво община.

Това е втора работна среща при областния управител във връзка със започналия процес по разработване на Националната карта на социалните услуги и планирането на територията на областта. Поводът е въведеният нов ред на планиране на общинско, областно и национално ниво на социалните услуги, финансирани изцяло или частично от държавния бюджет съгласно Закона за социалните услуги. Законовите разпоредби указват, че до 12 месеца от публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. се приема Националната карта на социалните услуги.

Услугите, които се създават на областно ниво за удовлетворяване на потребностите на населението от цялата област, се определят въз основа на споразумение между общините от областта при спазване на критериите, определени в Наредбата за планирането на социалните услуги, и формират областната карта на социалните услуги.

Реклама

За резултата от съгласуването областният управител ще предостави обобщена информация на Агенцията за социално подпомагане.

Общините представиха днес и намеренията си за социалните услуги на общинско ниво, като заявиха желание да се запази съществуващият капацитет.

Анализът на потребностите от социални услуги и предложението за планираните социални услуги на общинско и областно ниво ще бъдат публикувани за обсъждане на интернет страниците на общините.

Реклама