Д-р Мадлена Бояджиева се срещна с Йохан Георгиев – Председател на Обществено-консултативен съвет по училищни политики към Областния управител на област Ловеч

Реклама

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, проведе среща с Председателя на Обществено-консултативен съвет по училищни политики към Областния управител на област Ловеч /ОКСУП/ – Йохан Георгиев. На нея бяха обсъдени въпроси, касаещи бъдещо партньорство между Общината и съвета.

Като част от инициативите на съвета за настоящата година, в средата на месец февруари е предвидено да бъде обявен конкурс за най-активен Ученически съвет и най-инициативен председател. Конкурсът обхваща всички ученически съвети от училищата в област Ловеч, като целта му е да бъде стимулирана активността на ученическите съвети и младежкото лидерство, добави още той.

Също така ОКСУП – Ловеч работи по проект на фондация „Благотворител“. Целта на проекта е да бъде изработен филм за музикалното наследство на Ловешка област. В изпълнение на тази цел участниците в проектa следва да проучат, разучат и представят в завършен вид характерни за техния регион народни песни. Крайните продукти на отделните групи (по населени места) ще бъдат събрани, филмирани и записани на технически носител, който ще бъде разпространен сред обществеността на Ловешка област и подарен на всяка образователна институция в областта. Представянето на крайните музикални продукти ще бъде на организиран заключителен концерт с благотворителна цел. Събраните от концерта средства ще бъдат използвани в подкрепа на деца и ученици, лишени от родителски грижи.

Реклама

Други инициативи, заложени в програмата на ОКСУП – Ловеч са: Великденски благотворителен базар през април, като предстои уточняване за избор на кауза; Ученически обмен. Ден на отворените врати в ППМГ – Ловеч през март; Обучение по „Soft skiils” – работа в екип и комуникация през април, Ден на отворените врати в институциите и Ден на спорта през месец май.

Реклама