В училищата от община Тетевен бяха изнесени лекции на тема „Агресията в училище“

Реклама

Училищният тормоз и насилие постепенно се осъзнава като един от най-важните проблеми на съвременните образователни системи. Важно е чрез превантивни мерки и сътрудничество по прилагането на механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците да се намали агресивното поведение сред учащите се, да се преодолее страха, създавайки пространство, в което да се чувстват сигурни да говорят по темите свързани с тормоза.

В противодействие на агресията сред учениците в училищата от община Тетевен, по покана на МКБППМН, се изнесоха лекции с интерактивни игри на тема „Агресията в училище“. Лектор бе г-жа Мария Михайлова – магистър по клинична психология с практически стаж в Le centre „Alfred Binet“ и Le centre de psychanalyse et de psychothérapie „Evelyne et Jean Kestemberg“, Париж, Франция.

16 години г-жа Михайлова е част от екипа на Института по психология – МВР. В професионалното портфолио на г-жа Михайлова е обучение по „Водене на преговори“, реализирано от  Отдела по водене на преговори на Академията на ФБР на САЩ, към който е и сертифициран преговарящ. 

Реклама

Сертифициран обучител е към Дейл Карнеги България, методолог и супервизор, разработващ и провеждащ интерактивни обучения по програми и проекти, финансирани от Европейския съюз. Работи също към Дружеството на психолозите в България.

Г-жа Михайлова вярва, че въвлечеността в творчески проекти, позволяващи споделянето на креативни идеи и решения е ключово за ефективността и удовлетвореността на всеки един отделен човек. Това е и в основата на обмяната на опит с жени лидери от Кралство Мароко през последните 5 години, където има възможността да затвърждава веруюто си, че няма невъзможни неща. 

Учениците с интерес изслушаха основните фактори причини за агресията в училище, видовете агресия и причини за агресивно поведение, симптоми за агресивност, как да реагираме и избягваме ситуации на агресия и при нужда към кого да се обърнем. Дискутираха се проблемите относно повишаване на агресивното поведение сред учащите и начините за намаляване на агресията.

Разширяването на знанията на учениците, за същността и последствията от тормоза и агресията има за цел да създаде атмосфера на доверие и толерантност в училищата и да бъдат сведени до минимум проявите на тормоз и насилие сред учениците от общината.

Реклама