„Десетдневка на отворените врати“ за безплатни профилактични прегледи за риск от туберкулоза в Белодробна Болница – Троян

Реклама

По повод Световния ден за борба с туберкулозата – 24 март, Белодробна Болница – Троян обявява „Десетдневка на отворените врати” за Безплатни профилактични прегледи за риск от туберкулоза oт 20.03.2023 г. до 31.03.2023 г.

Прегледите ще се провеждат в приемен кабинет „Белодробни болести“ от 8:00 ч. до 14:00 ч. всеки работен ден /За информация тел: 0670/6 27 01, вътр. 111 и 114/.

Целта на инициативата е да се прекъсне веригата за предаване на инфекцията, да се повиши обществената информираност за заболяването “туберкулоза“, да се улесни достъпа до здравни услуги и да се популяризира здравословния начин на живот.

Реклама

Реклама