РЗИ-Ловеч отчита снижение на заболяемостта от остри респираторни инфекции спрямо предходната седмица

Реклама

През седмицата са регистрирани 7 случая на варицела – 4 сл. за гр. Троян и по 1 сл. за гр. Луковит, с. Дерманци и с. Добродан. Регстриран е 1 сл. на скарлатина за гр. Ловеч. Предприети са  необходимите противоепидемични мерки в заразните огнища.

Заболяемостта от остри респираторни инфекции през тази седмица за гр. Ловеч е 116, 21 на 10 хиляди население, при 147, 61 на 10 хиляди за предходната седмица. Отчита се снижение на заболяемостта спрямо предходната седмица и продължава да е под епидемичните стойности за областта.

Регистрираната 14-дневна заболяемост от COVID-19 за Област Ловеч до 05. 03. 2023 г. включително е 21 на 100 хил. население, при 20 на 100 хил. население за предходната седмица и поредна седмица областта е в зелената зона със заболяемост под 100/100 хиляди.

Реклама

В периода 27. 02. 2023 г. – 05. 03. 2023 година включително в област Ловеч са диагностицирани 10 положителни лица, при 14 за предходния 7 дневен период. Диагностицираните са от 4 общини – община Ловеч, община Луковит, община Тетевен и община Троян. От останалите общини няма болни. През седмицата с диагноза COVID-19 няма починали.     

Диагностицираните и карантинирани като контактни лица са изолирани и поставени под карантина съгласно изискванията на Заповед №РД-01-397/17.08.2022 година на Министъра на здравеопазването.

Положителните активни лица са 13, от които 4 са под домашна изолация и лечение, 9 са хоспитализирани. Към момента общо диагностицираните случаи в областта са 18543. Излекуваните лица са 17620, под карантина са 4 лица, починалите – 910.  

През периода в област Ловеч са приложени 2 дози ваксини срещу COVID-19, бустерни дози.

Здравен контрол

За периода инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч извършиха 24 проверки  на обекти с обществено предназначение за спазване на здравните изисквания в следните населени места: гр. Ловеч, гр. Троян, с. Шипково, с. Гложене, с. Г. Извор, с. Орешак, с. Ч. Осъм, с. Малиново, с. Къкрина, с. Брестово. При извършените инспекции се установи, че обектите отговарят на нормативната уредба.

В горецитираните места при проверка на детските и учебни заведения, бяха извършени и текущи проверки за спазване изискванията на Наредба №6 за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 6 години – 5 проверки и Наредба № 37 за здравословното хранене на учениците – 4 проверки. Без установени нарушения.

Реклама