13.6% е равнището на безработицата в община Тетевен

Реклама

Равнището на регистрирана безработица в областта през февруари, когато поради сезонните особености традиционно се отбелязва и най-високата месечна безработица, е 9.7%[1].

На месечна база се наблюдава увеличение от 0.1 пр. пункта в стойността на показателя, а на годишна база се наблюдава спад с 2.6 пр. пункта.

Най-ниска е безработицата през февруари в община Троян – 4.3% и община Ловеч – 6.6%.

Реклама

Най-висока е безработицата в общините Угърчин – 21.5%,   Ябланица – 24.5%. Останалите общини са с равнище на безработица – в Априлци – 6.9%, в Летница – 11.1%, в Тетевен – 13.6% и в Луковит – 18.3%.

В края на февруари регистрираните безработни в бюрата по труда от Ловешка област са били 4 123, което е с едва 24 лица повече от януари. На годишна база се отчита спад с 6 лица.

През месец февруари се наблюдава спад на дневния ход на новорегистрираните безработни. За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 425 безработни лица, като броят им е с 99 по-малко спрямо януари 2023 и с 22 повече от броя на новорегистрираните през февруари 2022 г. Освен тях, други 12 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в бюрата по труда.

През февруари броят на започналите работа регистрирани безработни е 262, което е с 1 по-малко в сравнение с януари и с 54 по-малко от януари 2022г. 98.1% от започналите работа са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 30.5%, следвани от търговията – с 10.3%, хуманно здравеопазване – 9.9%, хотелиерство – 6.1%, строителство – 5.7% и др.

5 безработни лица от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през февруари– 1 по мерки за заетост и 4 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР).

Заявените работни места на първичния пазар на труда през февруари са 200. Най-голям дял свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (44.0%), държавното управление (30.0%), хотелиерство (6.5%), следват търговия, ремонтът на автомобили и мотоциклети (6.0%) образование (5.5%), финансови дейности (2.0%) и др.

Най-търсените професии през месецa са: работници в сферата на персоналните услуги; персонал, полагащ грижи за хората; квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; оператори на стационарни машини и съоръжения; монтажници; продавачи; работници в добивната и преработващата промишленост и др.           

ДРСЗ-Ловеч, март 2023г.

[1] Равнището на безработица се определя като дял на регистрираните безработни лица от икономически активното население на възраст 15-64 г., установено при Преброяване 2021 г.

Реклама