Кметът на Община Тетевен представи годишния си отчет за 2022 година

Реклама

По време на 44-то заседание на ОбС – Тетевен, кметът на града – д-р Мадлена Бояджиева, представи Годишния отчет по изпълнение на Програма за управление на Община Тетевен /за мандат 2019 г. – 2023 г./ за 2022 г. Отчета беше поставен като първа точка от дневния ред, а след представянето му бе гласуван и одобрен от съветниците.

Измина поредна трудна и динамична година, която беше изпълнена с редица предизвикателства. Натрупването на множество кризи почти напълно преструктурира приоритетите в работата на общините, а резкият скок в цените на енергоносителите оказа не само сериозен натиск върху общинските бюджети, но и се очертава като трайно предизвикателство и в следващ период, каза д-р Бояджиева по време на представянето на отчета.

Кметът подчерта, че поскъпването на материалите и труда в строителството е повлияло негативно върху хода на инвестиционните процеси във всички общини, както и в изпълнението на проекти с европейско финансиране.

Реклама

Предходната 2022г. беше година, която независимо от обстоятелствата, предложи и възможности, които успешно реализирахме под формата ремонти, инвестиции и проекти, за да превърнем община Тетевен в една по-благоприятна среда за живот. Година, в която ние, като местната власт, последователно и систематично изпълнявахме редица дейности от местно значение, които законът е предоставил в нашата компетентност, отбеляза д-р Бояджиева.

Според кмета един от основните моменти при изпълнението на програма е изграждането на съвременна инфраструктура в града и селата, за което говорят извършените основни ремонти на улици и общински пътища с дължина 3 6684 л. м., на обща стойност 1 000 963 лева.

Заедно с моя екип ще продължим последователно и систематично да изпълняваме Програмата ни за управление на Община Тетевен и през настоящата 2023г. Благодаря на Общинска администрация за усилената работа, на Общински съвет за подкрепата и на всички граждани на община Тетевен, които даваха идеи и предложения, съдействайки за подобряване на работата ни, подчерта д-р Бояджиева.

Считам, че в тази тежка ситуация повече от всичко е необходимо обединение на всички – Общинска администрация, Общински съвет, граждани, бизнес, НПО-та, с цел справяне с предизвикателствата и трудностите, за да утвърдим Община Тетевен като една модерна съвременна Община, привлекателна за нейните граждани и гости, завърши кметът.

Годишният отчет за 2022 г. може да видите – ТУК.

Резюме на отчета за 2022 г. може да видите – ТУК.

Реклама