Д-р Мадлена Бояджиева дискутира актуални теми с възрастните хора от клуба на пенсионера в Тетевен

Реклама

На 4 април кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, посети сдружение „Клуб на пенсионера“ – гр. Тетевен и дискутира актуални теми, касаещи града и общината. Д-р Бояджиева представи и своя Годишен отчет по изпълнение на Програма за управление на Община Тетевен за 2022 г., както и бъдещите проекти за 2023г.

Кметът подчерта, че изминалата година е била трудна и динамична, изпълнена с редица предизвикателства, трудности и кризи, което е оказало сериозен натиск и върху работата на общините. Д-р Бояджиева добави още, че резкият скок в цените от хранителните продукти до горивата и строителните материали неминуемо се усеща от всички и влияе изключително неблагоприятно върху общинския бюджет.

Но 2022г. беше година, която независимо от обстоятелствата, предложи и възможности, които успешно реализирахме под формата ремонти, инвестиции и проекти, за да превърнем община Тетевен в една по-благоприятна среда за живот, отбеляза д-р Бояджиева.

Реклама

Тя представи на присъстващите информация за осъществените проекти, за извършените ремонти, какво е сторено в сферата на социалната политика, за развитието и подпомагането на детско-юношеския спорт, за образованието, за бюджет 2022 г. и много др. Коментирана бе и политическата криза и как тя се отразява на местно управленско ниво.

Д-р Бояджиева каза още, че през 2022г. е извършен основен ремонт на улици и общински пътища  с обща дължина 3 684 л. м., на обща стойност 1 000 963 лева. Тя не пропусна да представи ремонта на централния градски площад, който се реализира съвсем скоро, както и този на спортния център „Тетевен 2009“.

Относно бъдещите проекти, кметът каза, че през 2022 г. е изготвен инвестиционен проект за обект: „Реконструкция, основен ремонт и обновяване на търговското пространство на Общински пазар – гр. Тетевен“. Проектът е разработен с цел подобряване на градската страда в централната градска част на Тетевен, а строително-монтажните работи ще се реализират през 2023 година.

Обявена e процедура за възлагане на „Проектиране на основен ремонт на ул. Петко. М. Страшния“, като Община Тетевен е подготвила инвестиционен проект и за кв. Пеновото, в който обхват влизат – основен ремонт на всички улици и част от тротоарите на територията на квартала и междублоковите пространства.

Община Тетевен приключи бюджетната 2022 г. с добри финансови резултати, с преходен остатък и без неразплатени задължения, като е важно да се отбележи, че и през 2022г. размерът на местните данъци и такса битови отпадъци не са променяни /те не са покачвани от 2016г./, подчерта кметът.

В сферата на Социалните услуги Общината е в добро партньорство с всички заинтересовани институции и социални заведения и указва подкрепа и контрол върху работата на социалните заведения на територията на общината, каза д-р Бояджиева.

Тя добави още, че и през 2022г. Общината е продължила да финансира Фонда за отпускане на еднократна помощ на младите семейства при раждане и осиновяване на дете. От 2021 г. тази помощ е увеличена от 200 лв. на 500 лв. За периода на отчетната година, такава помощ са получили 598 бр. деца., с 8 повече от предходната. Общата сума е в размер на 29 000 лв. Кметът каза, че продължава финансирането и от Фонда за подпомагане на семейни двойки, нуждаещи се от асистирана репродукция.

Присъстващите бяха активни и задаваха въпроси, като изявиха и своето задоволство от направеното и развитието на града и общината.

Реклама