На 6 април ще се извърши профилактика на сирените с централизирано задействане в гр. Тетевен

Реклама

Днес ще бъде извършена профилактика на сирените с централно задействане на територията на град Тетевен.

Техническата проверка ще се извърши по предварително съгласуван план-график, а сирените ще бъдат задействани за кратко време.

Реклама