Бяха наградени участниците в общинския етап на Международния конкурс „С очите си видях бедата“

Реклама

Бяха наградени участниците от общинския етап на Международния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“. Конкурсът се проведе под формата на изложба, а комисия определи победителите. Организатор на общинския етап бе РСПБЗН – Тетевен съвместно с Община Тетевен.

Авторите на всички близо 100 рисунки в конкурса получиха подаръци, а отличените на първите три места в трите възрастови групи бяха наградени и с грамоти от кмета на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева и началника на пожарната в града – гл. инспектор инж. Николай Христов.

Задачата на малките художници бе да пресъздадат със средствата на изобразителното изкуство познанията си за бедствията в световен мащаб, способите за защита и самозащита. Една от целите на конкурса е да се насърчи развитието и реализацията на проявени творчески заложби при подрастващите, защото рисуването, както и изкуството, им предоставят възможност да изразят техните мисли, чувства и емоции.

Реклама

Наградените рисунки в общинския етап се изпращат в регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ловеч за участие в областния етап на конкурса.

За първи път Конкурсът за детска рисунка „С очите си видях бедата“ се провежда през 2002 г. по инициатива на Държавна агенция „Гражданска защита“ като мероприятие включено в Националния календар за извън училищните дейности на МОН, свързано с обучението на учениците по правилата за действие и поведение при бедствия, пожари и извънредни ситуации. През 2012 г. прераства в Международен конкурс под егидата на Секретариата на откритото частично споразумение за големите рискове към Съвета на Европа.

Списък на наградените:

Първа възрастова група от 7 до 10 години:

  1. Денислава Данаилова Темелска – 8 години /НУ „Хаджи Генчо“- град Тетевен/
  2. Александър Теодоров Василев – 9 години /НУ „Хаджи Генчо“- град Тетевен/
  3. Димитър Трифонов – 10 години /НУ „Хаджи Генчо“- град Тетевен/

Втора възрастова група от 11 до 13 години:

  1. Иванела Тодорова Иванова– 12 години /ОУ „Георги Бенковски“- село Черни Вит/
  2. Маньо Милчев – 12 години /ОУ „Христо Ботев“ – село Глогово/
  3. Цвета Павлинова Христова – 13 години /ОУ „Георги Бенковски“- село Черни Вит/

Трета възрастова група от 14 до 18 години:

  1. Емилия Къдрева – 14 години /ОУ „Христо Ботев“ – село Глогово/
  2. Николета Илиева Гочева – 14 години /ОУ „Георги Бенковски“- село Черни Вит/
  3. Борислав Радославов Иванов – 14 години /ОУ „Васил Левски “ – с. Голям извор/
Реклама