Проведе се кампания за опасностите в интернет пространството сред учениците от училищата в община Тетевен

Реклама

На 20 и 21 април бяха изнесени серия от лекции на учениците от училищата в община Тетевен, свързани с опасностите в интернет пространството. Провеждането на мероприятията бе по инициатива на Местната комисия за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни при Община Тетевен, а целта бе младите хора да бъдат по-внимателни в интернет пространството, както и развитието на дигиталната им грамотност.

Експертите в областта на киберсигурността – Александър Динчев, Теодоси Гинин и Георги Балев, запознаха учениците с темите – Опасности в социалните мрежи и публично достъпните профили – TikTok, Instagram и Snapchat, Как кибер престъпниците крадат информацията ни, Кибер насилието и как да го спрем.

Лекционната част на специалистите беше последвана от дискусия, по време на която учениците имаха възможност да задават множество въпроси по темата. Постави се акцент, че за да се предпазят младите хора от това да станат жертва на компютърно престъпление не трябва да споделят информация за себе си на непознати лица в социалните мрежи, както и лични данни и фотографски изображения.

Реклама

Най-уязвимата част от обществото са децата. Те са най-лесно раними и манипулируеми, което ги поставя под огромен риск, затова е важно да се полагат усилия за развитие на дигиталната и медийната им грамотност от най-ранна възраст.

В началото на срещите учениците получиха образователно–информационни материали.

Тримата специалисти работят в консултантската компания DIGITALL, която е с повече от 20 години успешна дейност на световния пазар, предлагаща следващо поколение дигитална трансформация и облачни услуги в сферата на дигитализацията. Компанията има над 1500 служители в 28 офиса в 13 страни в Европа и Северна Америка.

Реклама