Община Тетевен инициира среща между завършващите средните учебни заведения и местния бизнес

Реклама

На 25 април в салона на Общинска администрация се проведе среща с учениците, завършващи средните учебни заведения в общината и местни работодатели. Срещата се организира от Община Тетевен в партньорство с Дирекция „Бюро по труда“. Събитието е част от изпълнението на Общински план за младежта за 2023 г. на Община Тетевен и стратегически приоритет 2: Насърчаване на заетостта и подкрепата за млади хора.

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева откри срещата и благодари на отзовалите се работодатели, както и на младите хора, проявили желание към срещата.

Изключително ми е приятно, когато виждам активни млади хора като Вас, които са с поглед в бъдещето, имат амбиция, отговорни са към случващото се в живота им и имат желание за развитие и усъвършенстване, каза д-р Бояджиева.

Реклама

Вашият професионален път тепърва предстои, затова ние като Община заедно с Дирекцията „Бюро по труда“ се опитваме да окажем нужната Ви подкрепа и да Ви предоставим достатъчна информация за възможностите, които трудовия пазар на територията на общината може да Ви предостави, добави д-р Бояджиева.

Тя подчерта, че прилагането на максимално широк обхват мерки, подкрепящи кариерно ориентиране, насърчаване на заетостта и обхващане на младите хора във форми на професионална квалификация са едни от приоритетите на общинската политика, ориентирана към младите хора, с цел задържането им в общината.

Отчитаме трудностите, които в днешната икономическа и политическа ситуация всеки работодател преодолява за запазване или развитие на бизнеса си, включително съпътстващата тези процеси стагнация на пазара на труда. Но сме убедени, че винаги може да се даде възможност и шанс за реализация на младите хора, имащи желание да работят и да се развиват тук, отбеляза кметът.

Директорът на Дирекция „Бюро по труда“, гр. Тетевен – Христо Христов отбеляза, че дирекцията работи в едно добро партньорство с Община Тетевен. Той добави, че към момента се изчаква приемането на държавния бюджет, за да стартират мерките и програмите за заетост, след което презентира част от тях.

Г-н Христов обърна внимание и на негативния демографски фактор в община Тетевен, като добави, че очаква нещата да се подобрят занапред. Той отбеляза още, че в национален мащаб, според направено изследване, голям брой души, главно младежи, нито учат, нито работят, а целта е те да бъдат привлечени на трудовия пазар.

Всички представители на местния бизнес имаха възможността да се обърнат към младите хора и да ги запознаят с възможностите за трудовата им реализация във всеки от представените браншове. Бяха обявени какви са свободните работни места и какви специалисти се търсят с предимство, като завършващите получиха ценни съвети, препоръки и лични примери от работодателите.

Реклама