В Тетевен бе организирана кампания по повод 26 юни – Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества

Реклама

Във връзка с отбелязването на 26 юни – Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ при Община Тетевен организира кампания под мотото: „Няма място за наркотиците в твоя живот! Ти можеш, бъди свободен!“.

Кампанията включваше изготвяне на информационни табла с предоставени материали по темата и поставянето им на видни места, шествие на учениците по централната улица на града и символично пускане на балони с хелий. В училищата на община Тетевен бяха раздадени и тематични брошури, изготвени от МКБППМН.

Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества е определен с резолюция на Общото събрание на ООН от 7 декември 1987 година. Идеята на инициативата е всички хора по света да изразят своята активна позиция и съпричастност с усилията за ограничаване разпространението на наркотиците.

Реклама

С мероприятието се цели да се постави акцент върху ролята на информираността за наркотиците, младите хора да бъдат запознати с проблема от опасността и злоупотребата с наркотични вещества, както и да изразят своята съпричастност и активна позиция в битката с разпространението на наркоманията.

Реклама