Областната комисия по безопасност на движението обсъди мерки за подобряване на пътната инфраструктура

Реклама

На заседание на 26 юни на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата бе обсъдено изпълнението на областната план–програма по безопасност на движението за първото и второто тримесечие на 2023 г., както и бяха обсъдени мерки за подобряване на пътната инфраструктура. Общините, Областното пътно управление (ОПУ) и Регионалното управление на образованието (РУО) докладваха извършените дейности за първото полугодие, както и предвиденото до края на годината.

Сред докладваните от общините мерки са почистване на крайпътни пространства от храстовидна и дървесна растителност с цел подобряване на видимостта, полагане на пътна маркировка, ремонт на пътни знаци и монтиране на нови, рехабилитация на улична мрежа, поставяне на изкуствени неравности за ограничаване на скоростта, изграждане на тротоари, опресняване и осветяване на пешеходни пътеки.

От ОПУ докладваха за изкърпени повредени площи, дупки и деформации по настилката, дейности по подобряване на отводняването, изсичане на храсти, ограничаващи видимостта, и косене на банкети, почистване на окопи и регули. Във връзка с изпълнението на областната план-програма по безопасност на движението са проведени открити процедури за възлагане изработване на технически проекти за извършване на основен ремонт на пътя Ловеч – Радювене – Орляне – Угърчин, пътя Плевен – Ловеч – Троян – Кърнаре, има влезли в сила решения за избор на изпълнител, предстои подписване на договори.

Реклама

За изпълнение през тази година в програмата са предложени пътят Гара Бяла – о.п. Плевен – Луковит – Коритна – Ябланица; пътят Ловеч – Троян; Луковит – Дерманци – Угърчин; (о.п. Ловеч – Троян) – Орешак – (Велчево – Дебнево); (Български извор – Микре) – Борима – Дълбок дол – гара Добродан (о.п. Ловеч – Троян); (о.п. Плевен – Луковит) – Крушовица – Садовец – Дерманци – Торос – Гложене, както и ремонт на мост на пътя Пордим – Вълчитрън – Дойренци. Тези обекти за строителство са с изготвени технологични проекти, съгласувани с Института по пътища и мостове. Ще бъдат изпълнявани при наличие на финансов ресурс след включване в програмите на Агенция „Пътна инфраструктура“.

На заседанието от РУО представиха данни за обезопасяване на районите около училища, детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие. Сред тях са подновяване на пешеходни пътеки и поставяне на светлинна маркировка, поставяне на повдигнати пешеходни пътеки на прилежащи на училището улици и пътни знаци, указващи, че в близост преминават деца. Оказа се обаче, че не навсякъде мерките, свързани с безопасността на децата, са изпълнени, и това е препоръката на РУО към общините.

Във връзка с утрешния Ден на пътната безопасност 29 юни в общините ще бъдат проведени различни занимания, насочващи вниманието на децата към безопасността на движението.

Съгласно областната план-програма предстои и провеждане на пълномащабно учение по безопасност на движението по пътищата, тази година то ще се проведе в Троян, допълнително ще бъде обявено кога.

Реклама