МВР отбелязва 144 години от създаването си

Реклама

118 служители на ОД МВР-Ловеч и РД ПБЗН-Ловеч са наградени за професионалния празник на МВР-5 юли.

За проявена инициативност и постигнати високи професионални резултати при изпълнение на служебните задължения, с „Обявяване на благодарност“ с парична награда от министъра на вътрешните работи са отличени двама служители от сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОД МВР-Ловеч.

За проявена инициативност, постигнати високи професионални резултати и съществен принос при изпълнение служебните задължения, 17 служители от сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Ловеч са наградени от министър Калин Стоянов с колективна парична награда, а двама служители със статут по ЗДСл от администрацията на ОД МВР-Ловеч са наградени с „Обявяване на благодарност“-парична награда от министъра на вътрешните работи.

64 служители на областната дирекция на МВР са наградени с „Писмена похвала“ от директор ОД МВР-Ловеч, като сред тях са началниците на секторите „Противодействие на криминалната престъпност“ и „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОД МВР-Ловеч, както и началниците на групи в същите сектори. Награден с „Писмена похвала“ е и главен инспектор Илия Нешев началник на РУ Тетевен. Със същата награда, зам-директорът на областната дирекция е отличил 8 служители, а началник отдел „Охранителна полиция“ 5 служители.

РД ПБЗН-Ловеч
За проявена инициативност, постигнати високи професионални резултати и съществен принос при изпълнение служебните задължения и във връзка с празника на МВР – 5 юли са наградени общо 20 служители  на РДПБЗН – Ловеч:

Реклама

 • с почетно отличие на МВР „ЗА ДОБЛЕСТ И ЗАСЛУГА“ – ІІ СТЕПЕН от министъра на вътрешните работи, за безупречна служба, със заслуги, свързани с укрепването на правовата държава, защита на държавните интереси и с принос за институционалното развитие, изграждане на положителния образ на институцията и спазване правата на човека и по случай професионалния празник на МВР – 5 юли е награден комисар ВЛАДИМИР КАЦАРСКИ – директор на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ловеч при ГДПБЗН – МВР
 • с „ПОЧЕТЕН ЗНАК НА МВР  ІІІ СТЕПЕН“ от министъра на вътрешните работи е награден главен инспектор НАЙДЕН ХРИСТОВ – началник на сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“ към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Ловеч при ГДПБЗН – МВР, Главен инспектор  Христов е роден през 1989 г. в гр. Троян, висше образование е завършил през 2012г. в Академия на МВР, с образователно – квалификационна степен „Бакалавър”, специалност „Пожарна и аварийна безопасност”, а същата година постъпва и на работа в системата на МВР. От 25.06.2019 г. е назначен на ръководна длъжност  „началник на сектор ,,Пожарогасителна и спасителна дейност” към Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – Ловеч при ГДПБЗН – МВР, която длъжност заема и към настоящия момент.
 • с “ПИСМЕНА ПОХВАЛА” са наградени  18 служители:
  • от министъра на вътрешните работи – 1 служител
  • от зам.-министъра на вътрешните работи – 1 служител
  • от Главен секретар на МВР – 1 служител
  • от директор на ГДПБЗН – 6 служители
  • от зам.-директор ГД ПБЗН- 7 служители
  • от директор на РДПБЗН – Ловеч – 2 служители
Реклама