Възстановява се дейността на Експертния съвет по религия към Министерството на образованието и науката

Реклама

Възстановява се дейността на Експертния съвет по религия към Министерството на образованието и науката. Това стана ясно след среща между министър Галин Цоков и ловчанския митрополит Гавриил. В разговора участие взеха и главният секретар на Св. Синод епископ Герасим, ректорът на Софийската семинария епископ Пахомий, деканите на православните факултети на университетите в София и Велико Търново – доц. Ивайло Найденов и проф. Магдалена Легкоступ, автори на учебници по религия, учители, родители и др.

Съвещателният орган към министъра на образованието и науката по въпросите на религията не е провеждал заседания от повече от три години. „Това е важен механизъм да обсъждаме всички оперативни въпроси и ще положим усилия още септември да проведем негово заседание“, подчерта проф. Цоков. Той представи подготвяните промени в областта на училищното и предучилищното образование. „Основен приоритет е промяна на учебното съдържание така че то да формира умения и компетентности в учениците. Заедно с това обаче е ключово да създадем ценностна оценка и да формираме морални устои в децата и младите хора“, каза още той. Според него часовете по религия имат важно значение и е добре добрият опит, създаден по места, да бъде проучван и прилаган.

Представителите на Светия Синод представиха свършеното в областта на образованието и опитът в съвместната им дейност с Община Ловеч. Те представиха и работата по разработването на учебници, които да се използват при избираемите часове в училище. Те се ангажираха и да представят предложенията им за по-широко навлизане на религията в образователната система на вниманието на Народното събрание.

Реклама

Религиите в българската образователна система се изучават в избираеми учебни часове и във факултативни учебни часове по утвърдени учебни програми.

Припомняме, че в благодарение на грижите на Ловчанския митрополит Гавриил в Ловеч се реализират важни образователни проекти, като Първото православно начално училище „Свети Седмочисленици“, което съществува от 2019 г.

Реклама