През юни равнището на безработица в Тетевен е 13.2%

Реклама

В края на юни регистрираните безработни в бюрата по труда от Ловешка област са били 4 016, което е с 61 лица повече от май. На годишна база се отчита ръст от 420 лица.

През юни равнището на безработица е 9.4%. На месечна база се наблюдава минимално нарастване от 0.1 пр. пункта в стойността на показателя, а на годишна база се наблюдава ръст от 3.0 пр. пункта.

  • Най-ниска е безработицата през юни в община Троян – 4.9%, и Община Априлци – 5.3%. Най-висока е безработицата в общините Угърчин – 22.2% и  Ябланица – 24.3%. Останалите общини са с равнище на безработица – в Ловеч – 6.2%, в Летница – 11.2%, в Тетевен – 13.2% и в Луковит – 16.5%.

През месец юни се наблюдава ръст на дневния ход на новорегистрираните безработни. За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през месеца са се регистрирали нови 524 безработни лица, като броят им е със 112 лица повече спрямо май и с 91 лица повече от броя на новорегистрираните през юни 2022 г. Освен тях, други 8 души от групите на търсещите работа – 5 заети, 3 учащи се лица и 1 пенсионер, също са се регистрирали в бюрата по труда.

Реклама

През юни броят на започналите работа регистрирани безработни е 342, което е с 13 повече в сравнение с май и с 284 по-малко от юни 2022г. 96.8% от започналите работа са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 26.9%, строителство – 10.2%, следвани от търговия – 9.9%, хуманно здравеопазване – 7.0%, хотелиерство – с 6.4%, административни и спомагателни дейности – 4.7%, държавно управление – 3.5% и др. Работа чрез бюрата по труда са намерили 1 заето лице и 4 учащи се.

11 безработни лица от рисковите групи са били назначени на субсидирани работни места през юни – по мерки – 3, по програми – 7, по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП“РЧР“)-1.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през юни са 175. Най-много свободни работни места в реалната икономика са заявени в преработващата промишленост (44.0%), държавно управление (14.3%), строителство (8.6%), търговия, ремонтът на автомобили и мотоциклети (8.6%), хуманно здравеопазване (7.4%), образование (5.1%), следват доставяне на води (3.4%), хотелиерство (3.4%), финансови дейности (1.1%) и др.

Най-търсените професии през месецa са: работници в добивната и преработващата промишленост; персонал, полагащ грижи за хората; работници по произв. на храни, облекло, дървени изделия и сродни, работници по събиране на отпадъци;  машиностроители;  монтажници; медицински специалисти; оператори на стационарни машини и съоръжения; водачи на МПС; персонал, водещ счетоводни и стокови документи; продавачи; чистачи и др.

Реклама