Проведе се заседание на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Тетевен

Реклама

На 22 август се проведе заседание на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Тетевен, съгласно годишния график за повишаване на подготовката на състава на общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия.

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, откри срещата и благодари на всички за това, че са се отзовали, за проявените интерес и отговорност към работата на съвета. Кметът припомни, че вече има приет Годишен план за намаляване на риска от бедствия и организиране на дейностите за защита на населението при бедствия и аварии, който има за цел да постигне правилно функциониране на системата за защита при бедствия.

Заседанието премина по определения дневен ред, като първо бе представен доклада за състоянието на реките и участъците с намалена проводимост на речните легла на територията на общината. Зам.-кметът Борис Врабевски съобщи, че е била съставена комисия, която да определи рисковите участъци, след което са предприети действия, където е било необходимо.

Реклама

Г-н Врабевски даде информация и за състоянието на хидротехническите съоръжения на територията на общината, като микровецовете и вецовете са в добро техническо състояние, което се следи и периодично ще бъде изисквана информация затова, с оглед решаване на възникнали проблеми.

Бяха представени доклади от дейност УСОГ и от директора на ТП ДГС – Тетевен – инж. Дочо Дочев. От тях бе установено, че няма съществени нарушения и сечищата се почистват своевременно. Наблегна се на нарушенията, свързани с незаконната сеч и оставената след това растителност, изхвърляна в деретата, което е предпоставка за тяхното задръстване.

Началникът на РСПБЗН – Тетевен – гл. инсп. Николай Христов, също представи отчет за първото шестмесечие на местната пожарна, като стана ясно, че към момента са регистрирани 49 произшествия. Той даде подробна информация за работата на службата, представяйки статистика за тази и предходните години.

На заседанието присъстваха още зам.-кметът – Тони Стоев, ст. експерт ССИ, ОМП, МИС и БК в Община Тетевен – Петър Кавалски, служители на администрацията, общински съветници, кметове на кметства представители на РУ Тетевен и др.

Реклама