Д-р Мадлена Бояджиева: През последните месеци бяха извършени редица ремонтни дейности на общинската пътна инфраструктура в цялата община

Реклама

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, съобщи, че от началото на годината на територията на цялата община са извършени редица ремонтни дейности, свързани с пътната инфраструктура.

Както всяка година, така и тази, през последните месеци бяха извършени основни ремонти, частично и цялостно преасфалтиране, както и изкърпване на улици от общинската пътна инфраструктура в община Тетевен, подчерта д-р Бояджиева.

Тя посочи, че това е целенасочена и последователна политика, която се следва стриктно от нея и екипът й, както и това, че обновяването на инфраструктурата в общината е сред основните приоритети на местната власт и ще продължи да бъде такъв и занапред.

Реклама

Кметът отбеляза, че в град Тетевен са преасфалтирани улиците „Трети март“ и „Георги Кирков“, а основен ремонт е извършен на ул. „Марин Урманов“. Сред изкърпените участъци попадат улиците „Иван Томов“, „Равни камък“, „Боровец“, „Скрибътна“, „Вършец“, ул. „Михал Койчев“ и др.

Преасфалтирани са и улиците „Вежен“ в с. Рибарица, „Рила“ в с. Български извор, „Петко Найденов“ и участък от ул. „Прогрес“ в с. Гложене, „Първомайска“ №1 – №6 и участъци от ул. „Опълченска“ в с. Голям Извор, участък от общински път LOV 3120 в с. Малка Желязна и участък от ул. „Еделвайс“ в с. Глогово.

Д-р Бояджиева допълни, че текущи ремонти са извършени на пътната настилка на улиците „Кракожабене“ и „Голямото усое“ в с. Голям Извор, ул. „Иглика“, м. „Асен“ в с. Гложене и на път LOV 1119 с. Български извор – с. Галата.

Асфалтирана е и ул. „Еделвайс“ в с. Галата, а част от ул. „Иван Туйков“ в с. Глогово е бетонирана. Частично преасфалтиране е извършено на общински път LOV 2115 „Десеткар“ – с. Дивчовото, каза още кметът.

Реклама