Въвежда се режим на водата в четири ловешки села

Реклама

ВиК АД – Ловеч, с писма до кмета на Община Ловеч информира, че от 30 август 2023 г., въвежда режим на водата през различни часове в четири села поради засушаване и намален дебит. Ограничава се и ползването на вода за поливане, миене на коли и улици и др.

Водоподаването  в село Малиново засяга само един квартал с отделен източник и вода там ще има  от 9.00 часа до 20.00 часа.

В село Смочан  вода ще има от 7.00 часа до 20.00 часа.

Реклама

Във високите части на село Брестово вода ще има от 8.00 часа до 19.00 часа.

В село Пресяка ще има вода през нощта – от 17.00 часа до 8.00 часа.

Реклама