Обществено-консултативният съвет по училищни политики подписа споразумение за партньорство с Националния ученически парламент

Реклама

Споразумение за партньорство сключи днес Обществено-консултативният съвет по училищни политики (ОКСУП)  към областния управител с Националния ученически парламент. Основните му цели са повишаване на информираността на младите хора по въпросите на неформалното образование, младежкото участие и ученическото самоуправление, младежките права и работа, планиране и осъществяване на съвместни дейности, инициативи и кампании. Ще се провеждат информационни, практически, дискусионни и обучителни събития, включване на представители на двете страни в младежки събития, популяризиране на младежки организации и програми, в т. ч. подпомагане установяването на сътрудничество с организации, част от мрежата на Националния ученически парламент.

Споразумението се сключва за срок от три години. С него ОКСУП става органът, който ще представлява учениците от област Ловеч в структурите на Националния ученически парламент. Подписите си на документа положиха председателят на ОКСУП Йохан Георгиев, упълномощен по надлежния ред от областния управител, и координаторът на Националния ученически парламент Димитър Фердинандов.

Това стана по време на работна среща при областния управител, в която участваха и началникът на Регионалното управление на образованието (РУО)  Иваничка Буровска, Христо Радославов и Ралица Димитрова от Националния младежки форум, с която организация ОКСУП сключи споразумение през февруари т.г., както и Иван Евтимов, председател на спортен клуб „ДжаРа“ – част от консорциум „Ритъм“ – Варна, член на Националния младежки форум.

Реклама

На срещата бяха обсъдени конкретни бъдещи съвместни прояви на трите организации, както и възможностите на ОКСУП да кандидатства по проекти и програми като неформална организация. Заявена бе категорична подкрепа от националните младежки организации – основно в обучение по младежко овластяване, писане на проекти и техническо обезпечаване, както и от страна на областния управител Виктор Стойчев и началника на РУО Иваничка Буровска. Поздравления за това, което правите за ученическото самоуправление, обърнаха се гостите към Стойчев и Буровска, на които и Йохан Георгиев специално благодари за оказваната институционална подкрепа и изрази надежда следващата година младите хора да получат насърчение и подпомагане и от общините.

ОКСУП е създаден през октомври м.г. от седем ученически съвета, впоследствие се присъединиха още два, като намерението е следващата година обхватът да бъде разширен. По данни на Фердинандов 15% от ученическите съвети в страната са съсредоточени в Ловешко. При 55 училища има 42 работещи ученически съвета.

На срещата Буровска съобщи и добрата новина, че Йохан Георгиев, който е и секретар на Националния ученически парламент, ще участва в национален форум за подготовка на новата учебна година по покана на министъра на образованието проф. Галин Цоков, който ще се проведе от утре до 2 септември. След това Министерството на образованието и Националният ученически парламент ще направят съвместен преглед  на нормативната уредба, за да насърчат и развият ученическото самоуправление.

Областният управител Виктор Стойчев изрази своята подкрепа за всички тези младежки активности и изтъкна, че с въвличането на млади хора в обсъждане на проблемите на областно и национално ниво ще се постигат повече и по-добри резултати. „Ролята на младите хора и волята им трябва да бъде зачетена – каза още той, – не само да ги слушаме, а и да ги чуваме, защото решенията на младежките проблеми в голяма степен зависят от нас.“

През ноември предстои областна среща на ученическите съвети от всички училища, а преди това ОКСУП ще проведе първо заседание за новата учебна година.

Реклама