ЦИК назначи Общинската избирателна комисия в Тетевен

Реклама

Централната избирателна комисия /ЦИК/ излезе с решение за назначаване на Общинска избирателна комисия в община Тетевен за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Решението идва след постъпило писмо от кмета на Община Тетевен и проведени консултации, в които са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции. От протокола е видно, че не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Тетевен.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия е решила:

Реклама

  1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Тетевен, област Ловеч, в състав от 11 членове, както следва:
Длъжност в комисиятаИме, презиме, фамилияЕГН
ПРЕДСЕДАТЕЛ:Дора Ангелова Стоянова 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Венелин Николов Ножаров 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Таня Димитрова Маринова 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Пепа Райкова Петкова 
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:Ани Щерева Иванова 
СЕКРЕТАР:Тодор Маринов Тодоров 
ЧЛЕНОВЕ:Дияна Иванова Лалева 
 Лалка Илиева Гайтанджиева 
 Петя Атанасова Чикулова 
 Малина Маркова Цачева 
 Светла Иванова Цочева 
  1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 9 септември 2023 г.
  2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Реклама