Общинска фондация “Тома Васильов” обявява конкурс за ученици и студенти – стипендианти за 2023/2024 година

Реклама

Общинска фондация “Тома Васильов” обявява конкурс за 10 ученици и 5 студента – стипендианти за учебната/семестриална 2023/2024 година. Стипендията за ученик е в размер на 100 лв. месечно, а за студент е в размер на 150 лв. месечно за времето от 01.10.2023 г. до 30.06.2024 година.

Критерии за участие:

 • ученици от ІХ клас до ХІІ клас на средните училища в Община Тетевен, с постоянен адрес в община Тетевен;
 • студенти от община Тетевен, редовно обучение във ВУЗ в България;
 • годишен успех над 5.50 от предходна учебна/семестриална година;
 • класиране от участия в международни, национални и областни състезания, олимпиади и конкурси.

Срок за подаване на документи: от 15.09.2023 г. до 29.09.2023 година в стая № 213 на Община – Тетевен, етаж ІІ-ри.

Реклама

Необходими документи:

 • Заявление със свободен текст – заявлението на учениците следва да бъде подписано от родител или настойник.
 • Доказателства за изпълнение на критериите за участие, както и представяне на удостоверение за годишен успех от предходната учебна/семестриална година.
 • Доказателства за изпълнение на критерия за участие и класиране в състезания, олимпиади и конкурси на международно, национално, областно и общинско ниво.
 • Педагогическа характеристика на ученика от учебното заведение.
 • Кандидатите е необходимо да представят творческа работа – есе или презентация на тема „Кои от качествата на Тома Васильов би трябвало да притежава съвременния млад човек?“.
 • Лична карта за справка.

Подробности по конкурса в стая № 213 на Община Тетевен или на телефон 0678/5 22 00, вътрешен 225.

Критерии за участие в конкурс за получаване на стипендия за отличен успех от Общинска фондация “Тома Васильов” за учебната/семестриална 2023/2024 година:

 • ученици от ІХ клас до ХІІ клас на средните училища в Община Тетевен, с постоянен адрес в община Тетевен;
 • студенти от община Тетевен, редовно обучение във ВУЗ в България;
 • годишен успех над 5.50 от предходна учебна/семестриална година;
 • класиране от участия в международни, национални, областни и общински състезания, олимпиади и конкурси.
Реклама