Община Тетевен подписа споразумение за интегрирани териториални инвестиции на базата на стратегията за единно здраве на хората в Северозападния регион

Реклама

Споразумение за партньорство за кандидатстване за финансиране на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) за реализиране на „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион“ подписаха в Медицинския университет (МУ) в Плевен представители на 26-те партньори. Сред тях са Министерството на здравеопазването, общинските администрации на Плевен, Ловеч, Троян, Никопол, Белене, Левски, Кнежа, Искър, Пордим, Тетевен, медицински и учебни заведения на територията на изброените общини. Водещ партньор е Медицинският университет в Плевен, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация.

Реализацията на концепцията за интегрирани териториални инвестиции за Северозападен регион на базата на стратегията за единно здраве на хората, животните и растенията ще се осъществи чрез създаване на Факултет по ветеринарна медицина и клиника за дребни животни към МУ-Плевен, какъвто няма в Северна България; обновяване на оборудването в болниците на територията на партньорските общини и създаване на кардиологични кабинети в общините без болници; създаване на мобилни кабинети за осигуряване на здравна профилактика в отдалечените населени места; телемедицина; подобряване на градската среда и на енергийната ефективност в обществени сгради; модернизация на базата за практически упражнения на учениците от Национална Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. Д. Димов“ в Ловеч и провеждане на дуално обучение и кариерно ориентиране на учениците. 

В частта „Изграждане на обществени зони за отдих и зелени площи, вкл. физически елементи на градската среда“, за която индикативният бюджет в концепцията е 9 179 106 лв., Община Плевен участва с проектна готовност за изграждане на шест нови детски площадки на местата на премахнатите стари съоръжения, както и основна реконструкция на парк „Десети декември“, парка в района на жп гарата, парковите пространства на площад „Македония“, при стадион „Белите орли“, „Юнско въстание“ (под стария психодиспансер), уточниха от общината. 

Реклама

Концепцията за ИТИ „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион“ е на базата на подхода „Едно здраве“ на Европейския съюз. Заложените инвестиции ще кандидатстват за финансиране по програмите „Развитие на регионите“, „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, „Развитие на човешките ресурси“ и „Образование“. 

Сред първите сме в страната, които разработват концепция за интегрирани териториални инвестиции. Благодаря на всички партньори за готовността и съгласието да се включат в това начинание, което ще е от сериозна полза за участниците и несъмнено ще има широк отзвук в дългосрочен план, каза при подписване на споразумението ректорът на Медицинския университет проф. д-р Добромир Димитров. Той подчерта, че подписването на днешното партньорство е хубав знак за развитието на здравеопазването, аграрния сектор и ветеринарната медицина чрез инвестиции на регионално ниво.

Общият индикативен бюджет на Концепцията за ИТИ „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион“ е в размер на 52 485 511 лв., а продължителността за изпълнение на концепцията е 36 месеца, посочи Велина Дукова от пресцентъра на университета.

Реклама