Кметът на Община Тетевен представи отчета си за изминалите четири години

Реклама

Кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева представи Отчета си за изпълнение на Програмата за управление на Община Тетевен за периода 2019 г. – 2023 г. Тя направи това пред жители от общината в салона на Общинска администрация.

Мандат 2019 – 2023 може да се определи с две думи – труден, но успешен. Мандат, който независимо от обстоятелствата, предложи и възможности, които успешно реализирахме под формата ремонти, инвестиции и реализирани проекти, за превръщане на община Тетевен в една по-привлекателно място за живот и туризъм, каза д-р Бояджиева по време на представянето.

Тя подчерта, че въпреки всички трудности заедно със своя екип е успяла да се справи с предизвикателствата и да постигне голяма част от заложените цели.

Реклама

В последните четири години бяха извършени много ремонтни дейности, свързани с общинската инфраструктура на територията на цялата община. Основен ремонт претърпяха редица ключови улици, включително такива, които не бяха ремонтирани от десетилетия или върху които никога не е полаган асфалт. Работихме усилено за подобряването на всяко населено място. Над 70 улици в цялата община са асфалтирани, изкърпени или с положен бетон. Общата площ на ремонтираните участъци от общински пътища и улици през мандата е около 22.5 км, подчерта кметът.

Тя допълни, че е продължило обновяването на централната част на град Тетевен, започнала през предходния мандат. Реализиран е и проект: „Реконструкция, благоустрояване и построяване на физическата среда на централен градски площад“.

Продължи и реконструкцията на главната улица на Тетевен и превръщането й в пешеходна зона с подмяна на настилката на улицата, изграждане на ново осветление, обособяване на зелени площи и ландшафтно оформление. Обнови се и площад „Първи ноември“, където се създаде нов паркинг и ново озеленяване, каза още д-р Бояджиева.

Кметът отбеляза, че важен приоритет на общинското ръководство е поддържането и обновяването на материално-техническата база на детските и учебни заведение в общината. По думите й в сферата на образователната инфраструктура са изпълнени редица проекти и ремонтни дейности. Тя каза още, че са изградени и ремонтирани голям брой детски площадки, кътове за отдих и минипаркове в цялата община.

На този етап липсва възможност за цялостно обновяване на водоснабдителната и канализационна мрежа в община Тетевен по независещи от нас причини. Въпреки това продължихме поетапно да инвестираме в ремонт и реконструкция на водопроводната мрежа в Тетевен и населените места от общината, изтъкна д-р Бояджиева.

Тя добави, че в сферата на Социалните услуги общината е в добро партньорство с всички заинтересовани институции и социални заведения.

Кметът каза още, че и през този мандат община Тетевен работи активно в посока развитие на своя туристическия потенциал чрез засилване на рекламата и редовно участие в туристически борси, изложения и работни срещи на туристическия бранш в страната и чужбина.

По отношение на културната и спортна дейност д-р Бояджиева каза, че през тези четири години, освен отбелязване на традиционните празници са възродени и някои позабравени такива. Организирани са и съвсем нови културни и спортни събития, които да разнообразят културния и спортния календар на Община Тетевен, осигурявайки забавления за жителите, туристите и гостите.

В заключение мога да кажа, че днес спокойно можем да отчетем един силен и успешен мандат, през който ръководството на общината и общинската администрация работихме здраво и свършихме много работа, каза кметът.

Благодаря на екипа ми за упоритата работа, а на гражданите – за доверието, за идеите и предложенията, които даваха, съдействайки за подобряване на работата ни. Вярвам, че посоката, в която вървим, е правилна. Виждам одобрението на хората и знам, че тези 4 години са си стрували усилията, завърши д-р Бояджиева.

Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община Тетевен за периода 2019 г. – 2023 г. – вижте тук.

Резюме на Отчета за изпълнение на Програмата за управление на Община Тетевен за периода 2019 г. – 2023 г. – вижте тук.

Реклама