Д-р Мадлена Бояджиева се срещна с възрастните хора от клуба на пенсионера в Тетевен

Реклама

На 25 септември кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, заедно с председателя на ОбС-Тетевен – Мария Стойчева, посетиха сдружение „Клуб на пенсионера“ – гр. Тетевен.

По време на срещата д-р Бояджиева представи Отчета си за изпълнение на Програмата за управление на Община Тетевен за периода 2019 г. – 2023 г., като бяха дискутирани и актуални теми, касаещи града и общината.

Кметът направи резюме на направеното през последните четири години, спирайки се на инфраструктурата, социалната политика, поддържането и обновяването на материално-техническата база на детските и учебни заведение, развитието на туризма, културния и спортния календар на общината и т.н.

Реклама

Работихме усилено за подобряването на всяко населено място. Над 70 улици в цялата община са асфалтирани, изкърпени или с положен бетон. Общата площ на ремонтираните участъци от общински пътища и улици през мандата е около 22.5 км, подчерта кметът, подчерта д-р Бояджиева.

Тя се спря на няколко значими проекта сред, които беше и този за обновяването на централната част на Тетевен, както и на главната улица „Иван Вазов“ и превръщането й в пешеходна зона, което направи центъра на града нов, модерен и със съвременен облик.

Спокойно можем да отчетем един силен и успешен мандат, през който ръководството на общината и общинската администрация работихме здраво и свършихме много работа. През този мандат ние бяхме принудени да се справим със сериозни предизвикателства и кризи, но и успяхме да изпълним почти всички ангажименти, заложени в Програмата за управление на общината, подчерта д-р Бояджиева.

Тя отбеляза, че има още много въпроси, които трябва да се решават, че те са трупани години наред, като всеки ден се работи за поетапното им разрешаване.

Вярвам, че посоката, в която вървим, е правилна. Виждам одобрението на хората и знам, че тези 4 години са си стрували усилията, каза още д-р Бояджиева.

Присъстващите бяха активни даваха препоръки, задаваха въпроси, като изявиха и своето задоволство от направеното и развитието на града и общината.

Реклама