Информация относно реконструкцията на водопровода на улица „Христо и Калин Цакови“

Реклама

Един от най-тежките за изпълнение ремонти на територията на Община Тетевен по проект „Реконструкция на водопроводна мрежа по индикативни улици за гр. Тетевен“ е към своя край. Приблизителната дължина на предвиденото за подмяна трасе е 1 500 м. Подмяната на водопроводната мрежа на „висока“ и „ниска“ зона, преминаващи през участъците, включени в инвестиционното намерение, е наложителна с цел ограничаване на изключително големите загуби на питейна вода от старата и амортизирана вътрешно-разпределителна мрежа, ниското налягане и честата и аварийност.

Тъй като старата мрежа не е добре картотекирана, строително-монтажните дейности са трудоемки за изпълнение, поради факта, че при разкопаване често аварират стари етернитови тръби.

Към настоящия момент старата тръба на „висока зона“ е изключена и абонатите са захранени от новоположения водопровод. Към момента се присъединяват абонатите, живеещи на пресечни улици, които се захранват от новоположената водопреносна мрежа.

Реклама

Предстои цялостно асфалтиране на ул. „Христо и Калин Цакови“ и „Илия Темелски“ (от кръстовището с „Димитър Благоев“ до кръстовището със „Стефан Павлов“), а в пресечните улици – възстановяване на настилката в рамките на изкопите. По реализацията на този етап от изпълнението на обекта остава подмяна на около 200 м. от стария водопровод в участък от ул. „Димитър Благоев“, който предстои да бъде реализиран до края на настоящия месец.

Община Тетевен изпълнява строително – монтажните дейности, съгласно одобрения инвестиционен проект, с който се цели намаляване на загубите и подобряване качеството на питейната вода.

Реклама