Община Тетевен с два одобрени проекта по ПУДООС

Реклама

На 19 април 2019 г. бяха одобрени два проекта на Община Тетевен по ПУДООС /Предприятието по управление на дейностите по опазване на околната среда/ – ,,За чиста околна среда в село Гложене, общ. Тетевен“ и ,,Подобряване на дворното пространство на ОУ „Христо Ботев““, с. Глогово.

Тези два одобрени проекта са поредното доказателство за стремежа ни да полагаме грижи и за селата в нашата община, каза кметът на Тетевен д-р Мадлена Бояджиева. Тя подчерта, че заедно със своя екип ще направят всичко възможно за успешната им реализация.

Първият е на стойност 9992,00 лв. с ДДС. Той предвижда облагородяване на зона за отдих пред кметството в с. Гложене, залесяване на площите с декоративни храсти и широколистни дървета, поставяне на пейки за отдих и изграждане на парково и детско оборудване. Ще се извърши ремонт на парковото осветление.

Реклама

До момента на територията на село Гложене не е реализиран подобен проект, а с изпълнението на този ще се изгради безопасен детски кът за игра, в това число поставяне на ударопоглъщаща каучукова настилка и детска пързалка.

Вторият е на стойност 4998,00 лв. с ДДС и касае дворното пространство на Основното училище в село Глогово. Целта е училищният двор да се превърне в по-чисто и естетично място. Предвидени са дейности като почистване на дворното пространство, демонтаж на стара каменна настилка и полагане на бетон и на нова такава. Ще бъдат закупени и поставени паркови съоръжения, ще се засадят дървета и цветя. Ще бъде затревен част от двора на училището.

Реклама