Тече почистване на участък от речното легло на река Вит

Реклама

От миналата седмица започна премахването на дървета и храсти в участък от реката Вит, попадащ в района от пешеходен мост „Тетевянка“ до пътния мост срещу РУ – Тетевен.

При проверка е установено, че участъкът е с намалена проводимост и е от първостепенно значение поради концентрирания голям поток от автомобили и хора, наличие на основни мостови съоръжения, учреждения, детски и учебни заведения.

Отстранените клони се подлагат на обработка с шредер – раздробяват се и не остават в коритото на реката.

Реклама

Реклама