В училищата на територията на община Тетевен се проведе кампания срещу употребата на психоактивни вещества

Реклама

На 13 и 14 ноември в училищата на територията на община Тетевен се проведе кампания с превантивен характер срещу употребата на психоактивни вещества под мотото „Избери живот без наркотици!”.

Инициативата бе организирана от Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ и премина под формата на лекции, които бяха водени от експертите – Георги Шопов и Илиана Петкова от Дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите“ към Национален център по обществено здраве и анализи.

Те представиха на учениците презентационна лекция за видовете психоактивни вещества и опасностите от употребата им. Отговориха на множество въпроси на подрастващите за рисковете от употреба на наркотици, развиване на социални умения и компетенции, формиране на нагласи за здравословен начин на живот, повишаване на гражданската активност, както и предлагане на алтернативна ангажираност за свободното време.

Реклама

Бяха раздадени и образователни брошури с цел да се акцентира върху проблема за намирането на ефективни начини за създаване на устойчиви нагласи за здравословен начин на живот.

Беше поставен акцент, че наркотиците „проникват“ навсякъде и никой, независимо от социалния си статус, образование, материална задоволеност или нищета, не е предпазен от сблъсък с тях. Кампанията приключи с призива: НЕ НА НАРКОТИЦИТЕ!

Реклама