Отпада задължителната изолация на лицата болни от COVID-19

Реклама

В брой 96 от 17.11.2023 г. на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение на Закона за здравето, с който отпада изискването лицата болни от и заразоносители на COVID-19 да подлежат на задължителна изолация. Законът влиза в сила от датата на обнародване.

В тази връзка на 17.11.2023 г. РЗИ – Ловеч е декарантинирало всички положителни на COVID-19 и контактните им лица, които към момента на влизането в сила на изменението са били поставени под карантина, независимо от броя оставащи дни до изтичането й.

Реклама