Дарителска кампания осигури на Детското отделение в тетевенската болница нова визия, телевизор и инхалатор

Реклама

По инициатива на Община Тетевен по време на 7-мото издание на Празника на тетевенската саламура бе организирана благотворителна кампания, в която активно участие взеха средните училища от град Тетевен.

Освен традиционните рекламни материали, ученици от съответните професионални и профилирани паралелки изработиха и материали с логото на Празника – материали от дърво с логото или символи на празника – кулинарни дъски, ключодържатели, кухненски престилки и възглавнички с апликации, включващи символи на празника и др.

Събраните средства от продадените рекламни материали бяха дарени на Детското отделение на „МБАЛ – Тетевен – д-р А. Пешев“. С тях се закупиха телевизор и нов съвременен инхалатор.

Реклама

Отделението вече има и нова визия благодарение на г-н Лазар Лазаров, който благотворително изработи апликации с детски рисунки за стените и вратите му. Апликациите бяха поставени със съдействието на г-н Стоян Стоянов (Стоян Художника).

Реклама