Общинска фондация „Тома Васильов“ подкрепи 20 младежи в неравностойно положение

Реклама

На 14 май, за втора година, Общинска фондация „Тома Васильов“ подкрепи 20 младежи от община Тетевен, в неравностойно положение, завършващи средно образование.

Днес разбрах колко са големи мечтите на младите хора, израснали без родителска грижа или отгледани само с един родител. Разбрах, че те имат силата и куража да се изкачат нагоре по стръмната житейска стълба. Разбрах, че всички те се нуждаят от вяра, че всичко е възможно, и че най-доброто за тях предстои, каза Мария Стойчева – председател фондацията и на Общински съвет – Тетевен.

Желая им да направят избор, който да отговаря на техните интереси и възможности, за да развият личния и професионалния си потенциал, добави още г-жа Стойчева.

Реклама

Реклама