Бе приет Годишният план за изпълнение на програмата на намаляване риска от бедствия в община Тетевен за 2024 година

Реклама

На 29 януари се проведе заседание на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия на територията на община Тетевен, на което бе разгледан и приет Годишният план за изпълнение на програмата на намаляване риска от бедствия в община Тетевен за 2024 г.

Инвестициите в превенция и готовност за реакция е основа за намаляване на риска и щетите от бедствия и е заложено във всички наши усилия. Това каза кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, при откриването на срещата.

Тя подчерта, че основната цел на плана е да осигури ефективно и ефикасно управление на риска и бедствията чрез партньорство, по-добра координация и укрепване на връзките и взаимодействието между институциите, ведомствата, организациите и т.н., участващи в защитата при бедствия на територията на областта.

Реклама

Планът не е константа и може да бъде променян във времето, каза зам.-кметът Борис Врабевски. Той допълни, че ще се разчита на кметовете по населени места своевременно да подават сигнали, по които да бъдат взети бързи и адекватни действия.

Годишният план за изпълнение на програмата на намаляване риска от бедствия има за цел да създаде ефективна организация в община Тетевен за осигуряване защитата на населението, инфраструктурата и националното стопанство при възникване на бедствия. Чрез него се цели още да се осигури организирането и контрола на превантивна дейност, с оглед недопускане и намаляване на последиците от бедствия, както и да се улесни управлението на процесите за подпомагане и възстановяване при бедствия.

На заседанието присъстваха още ст. експерт ССИ, ОМП, МИС и БК в Община Тетевен – Петър Кавалски, началникът на РСПБЗН – Тетевен – гл. инсп. Николай Христов, директорът на МБАЛ – Тетевен – Михаил Николовски, представители на РУ Тетевен, АПИ, ДГС – Тетевен, дейност УСОГ при Община Тетевен, кметове на кметства и др.

Реклама