Проведе се заседание на комисията по заетостта към областен съвет за развитие

Реклама

На 06.02.2024 г. се проведе първото за годината заседание на комисията по заетостта към областен съвет за развитие. На него взеха участие областният управител Виктор Стойчев, заместник – кметът на Община Ловеч  д-р Алдин Начков, Началникът на РУО – Ловеч д-р Иваничка Буровска, представители на 8-те общини в областта, на бюрата по труда от област Ловеч, както и представители на  работодателски организации и синдикатите. На срещата присъстваха част от педагогическият състав на СУ “ Св. Климент Охридски“ – Ловеч и членове на училищното настоятелство.

На заседанието д-р Буровска – началник на РУО – Ловеч, представи държавния план – прием такъв, какъвто се очаква да бъде през учебната 2024/2025 г. Планираните паралелки са резултат от заявените намерения на училищните и общински ръководства на 8 – те общини в Ловешка област. Регионалното управление на образованието, се е съобразило с изказаните мнения, по време на проведените през месец декември миналата година обсъждания, заедно с представители на бизнеса, на бюрата по труда и други партньорски организации. Целта е обучението и подготовката на учениците в Ловешка област да бъдат  в такива професионални направления, че да съответстват в максимална степен на изискванията на бизнеса. Всичко това е свързано с бъдещата им реализация на пазара на труда. Това е само началото на процеса по утвърждаване на план – приема за 2024/2025 г. Предстои най – тежката част, а именно защита на този план – прием в Министерство на образованието и науката, и едва след това ще може да се представят конкретно паралелките, специалностите и училищата, които ще реализират прием през есента на 2024 г. За момента става ясно, че всички общини включително и община Ловеч са удовлетворени от предложението , което в днешният ден беше гласувано и остават с надежда да бъде одобрено от Министъра на образованието.

„Почти всички общини в Ловешка област се стремят към балансираност на образователната си структура. Очаквам през следващата учебна година новото ръководство на Община Ловеч и общинските съветници да извършат подробен анализ и да предложат на обществото адекватни решения.“ – заяви в края на заседанието областният управител Виктор Стойчев.

Реклама

Реклама