Област Ловеч без финансиране на проекти във ВиК сектора заради ВиК дружеството в Троян

Реклама

Областният управител Виктор Стойчев взе участие във форум „Привличане на инвестиции и финансиране – възможности за общините“, проведен вчера в София Тех Парк. Форумът беше организиран от Българската агенция за инвестиции и Министерството на иновациите и растежа за представители на общините, кметове и областни управители. 

Целта на събитието бе да предостави информация на общините относно привличането на инвеститори и възможностите за финансиране с цел развитие на регионите. По време на срещата бе споделен опит в привличане на чуждестранни инвеститори, бяха представени успешни практики на сътрудничество с общини и индустриални зони и споделени работещи подходи за насърчаване на иновациите и инвестициите в различни сектори на икономиката.

Интерес предизвика новият продукт на Българска банка за развитие /ББР/ за финансиране на земеделски производители с до 5 милиона лева, нещо което не е било в полето на действие на банката. Споделиха се и данни за предстоящо финансиране чрез Фонда на фондовете на проекти във В и К сектора, но само в 22-те области с консолидирани оператори. Ловеч не е сред тях, поради наличието на две В и К дружества на наша територия – в Ловеч и Троян.

Реклама

Предстои да бъде актуализирана и качената на сайта на Българска агенция за инвестиции /БАИ/ информация от общините и държавата за терени, подходящи за инвеститори. Преди седмица, областният управител Виктор Стойчев изиска подобна актуализирана справка от общините именно с цел презентиране пред потенциални инвеститори.

Реклама