ОИЦ-Ловеч проведе обществено обсъждане на Концепция „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион“ в гр. Тетевен

Реклама

На 26 февруари се проведе обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции /КИТИ/ „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион“. Водещият кандидат е Медицински университет – Плевен и 27 партньори, включително 10 общини, между които и общините Тетевен, Ловеч и Троян, 9 болници, 2 университета, 1 професионална гимназия, 1 сдружение с нестопанска цел, 1 център за компетентност и 2 малки предприятия.

В общественото обсъждане участваха кметът на Община Тетевен – д-р Мадлена Бояджиева, зам.-кметовете Тони Стоев и Борис Врабевски, директорът на „МБАЛ – Тетевен д-р А. Пешев“ – Михаил Николовски, служители на общинска администрация и граждани.

Какво предвижда стратегията като цяло и какво ще бъде направено в община Тетевен беше представено от екипа на МУ – Плевен, подготвил концепцията.

Реклама

За община Тетевен се предвижда инвестициите в здравеопазването да са в рамките на 1,7 млн. лв. основно в здравна инфраструктура – за ново оборудване на МБАЛ-Тетевен със зала за телемедицина и диагностично оборудване за кардиологични и онкологични заболявания. Закупуване и оборудване на мобилен кабинет, който да посещава отдалечените райони от общинския център и поставяне на публично място на мобилен дефибрилатор за обществено ползване.

Освен инвестиция в здравна инфраструктура се предвижда и провеждането на здравни кампании, профилактични прегледи от лекари специалисти от университетската болница в Плевен.

Концепцията за интегрирани териториални инвестиции за Северозападен регион се базира на стратегия за Единно здраве за хората, животните и растенията. Предлага комплексно решение на проблемите по отношение на здравеопазване, спорт, екологична, здравна среда и създаване на икономически растеж в общините от Северозападен регион.

Общественото обсъждане на Стратегия „Единно здраве” цели припознаване от общността на необходимото за всеки един град, за да може да бъде финансирано от европейската програма за развитие на регионите, като общо стойността е близо 52 млн. лв. Стратегията е комплексно решение на проблеми в здравеопазването, образованието, екологичната градска среда и здравословния начин на живот, а възможността предвидените инвестиции да достигнат до потребителите зависи от широката обществена подкрепа.

Своята подкрепа може да дадете чрез попълване на Анкетата за Стратегия „Единно здраве“ достъпна на https://forms.gle/DzJ5AfPoksa9gH1f6.

Реклама